Spar penger på tannbehandling i utlandet

Utnytt prisforskjellen mellom Norge og Ungarn

Budapest i Ungarn har i mange tiår vært foretrukket destinasjon for tannbehandling for personer fra England, Irland, Frankrike og Skandinavia.

OralCare har tannklinikk både i Oslo og Budapest, noe som gjør at du får oppfølging når du trenger det i Oslo etter endt behandling i Budapest.

  • Rask, god og trygg behandling.
  • Oppfølging og årlig sjekk/rens ved OralCare i Norge.
  • Ferdig utfylt søknad om trygderefusjon for den som har krav på det.
Budapest

Tannbehandling som utføres i Budapest

Hvorfor er tannlege billigere i Budapest enn i Norge?

Lønnskostnadene til tannleger, assistenter og kontorpersonell er lavere enn i Norge. Det betyr at OralCare Budapest sine kostnader for å drive tannklinikk er mye lavere enn i Norge. Eksempelvis kan man ansatte fem tannhelsesekretærer i Budapest, for samme lønnen som en tannlegesekretær i Norge. Her er de viktigste årsakene til lavere priser:

  • Lavere lønnskostnader
  • Lavere innkjøpspriser på tannteknikk og produkter
  • Lavere husleie og generelle driftskostnader
  • Kan ha lavere margin, fordi tannturister som regel gjør stor tannbehandling

Hva med kvaliteten? Er den like bra som tannleger med høyere priser?

Pris er ikke en indikator på kvalitet. Når man skal ha en tjeneste utført, må man oppsøke fagfolk, som kan jobben sin. Hvem bedre til det enn folk som arbeider med store tannrekonstruksjoner hver eneste dag. Det er ikke slik at alle tannleger kan nøyaktig det samme og er like flinke til alt. Sånn er det i Norge og sånn er det i utlandet. Det finnes gode og dårlige tannleger i alle land. OralCare har pasienter fra hele landet og vi utfører stor og komplisert behandling. Det gjør at vi har en trygghet rundt det arbeidet vi utfører. I tillegg får du oppfølging ved tannklinikkene våre i Norge.

Pris på tannbehandling i utlandet

Tannklinikken i Budapest

Her kommer bilder og info fra klinikken.

Diverse info

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Hvis man etter behandling i Norge mener at man er feilbehandlet, kan man søke til NPE for hjelp, og de vurderer saken etter å ha hentet inn alle relevante dokumenter (journal, røntgen osv). Behandling utført i utlandet, omfattes ikke av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Hvis noen mener de er feilbehandlet etter behandling i utlandet, må man søke til den ordningen i det landet behandlingen ble utført.

Informasjon fra Den norske tannlegeforeningen

Den norske tannlegeforening har et informasjonsskriv som alle som vurderer tannbehandling i utlandet bør lese. Du kan laste ned dokumentet fra deres webside ved å klikke her.

MRSA

Før du reiser til utlandet for behandling, bør du være kjent med MRSA. Svært enkelt sagt, er MRSA en bakterie som er motstandsdyktige (resistent) mot viktige typer antibiotika.

NHI.no skriver på sin nettside: Dersom en person har MRSA-bakterier på huden, vil dette i de aller fleste tilfeller ikke føre til sykdom eller problemer. En frisk person med påvist MRSA kalles en bærer av MRSA. Men når denne typen bakterier kommer over på huden til personer med sår eller skader, eller hos personer med svekket immunapparat, kan bakteriene trenge gjennom huden og inn i kroppen og forårsake alvorlige infeksjoner.

Hvor mange nordmenn blir smittet av MRSA på verdensbasis?
Vi har ingen eksakt tall på det, men NHI.no skriver på sin nettside: «I 2015 ble det til det norske meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) meldt totalt 2237 tilfeller av MRSA. 367 var smittet i helsetjenesten i Norge, 789 var smittet utenfor helsetjenesten i Norge og 1081 ble smittet i utlandet.»

Hvis det er mindre enn 12 mnd siden du var i utlandet for tannbehandling eller annen helserelatert behandling, og du har planlagt sykehusbehandling i Norge (uansett grunn), må du snarest informere de om at du har fått utført behandling i utlandet. Sykehuset vil ta MRSA-prøve før eventuell behandling på sykehus kan startes. Også viktig å informere de ved eventuell akuttinnleggelse.

Les mer om MRSA hos Helse Sør-øst og Folkehelseinstituttet

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.

Ring oss