Informasjon om helserelatert behandling i utlandet

Før du reiser til utlandet for behandling bør du vite følgende

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Hvis man etter behandling i Norge mener at man er feilbehandlet, kan man søke til NPE for hjelp, og de vurderer saken etter å ha hentet inn alle relevante dokumenter (journal, røntgen osv). Behandling utført i utlandet, omfattes ikke av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Hvis noen mener de er feilbehandlet etter behandling i utlandet, må man søke til den ordningen i det landet behandlingen ble utført.

Informasjon fra Den norske tannlegeforeningen

Den norske tannlegeforening har et informasjonsskriv som alle som vurderer tannbehandling i utlandet bør lese. Du kan laste ned dokumentet fra deres webside ved å klikke her.

MRSA

Før du reiser til utlandet for helserelatert behandling inkl. tannbehandling, bør du være kjent med MRSA. Svært enkelt sagt, er MRSA en bakterie som er motstandsdyktige (resistent) mot viktige typer antibiotika.

NHI.no skriver på sin nettside: Dersom en person har MRSA-bakterier på huden, vil dette i de aller fleste tilfeller ikke føre til sykdom eller problemer. En frisk person med påvist MRSA kalles en bærer av MRSA. Men når denne typen bakterier kommer over på huden til personer med sår eller skader, eller hos personer med svekket immunapparat, kan bakteriene trenge gjennom huden og inn i kroppen og forårsake alvorlige infeksjoner.

Hvor mange nordmenn blir smittet av MRSA på verdensbasis?
Vi har ingen eksakt tall på det, men NHI.no skriver på sin nettside: «I 2015 ble det til det norske meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) meldt totalt 2237 tilfeller av MRSA. 367 var smittet i helsetjenesten i Norge, 789 var smittet utenfor helsetjenesten i Norge og 1081 ble smittet i utlandet.»

Hvis det er mindre enn 12 mnd siden du var i utlandet for tannbehandling eller annen helserelatert behandling, og du har planlagt sykehusbehandling i Norge (uansett grunn), må du snarest informere de om at du har fått utført behandling i utlandet. Sykehuset vil ta MRSA-prøve før eventuell behandling på sykehus kan startes. Også viktig å informere de ved eventuell akuttinnleggelse.

Les mer om MRSA hos Helse Sør-øst og Folkehelseinstituttet

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.