Har du skadet en eller flere tenner i en ulykke? Da kan du kanskje få dekket mye av kostnadene til tannbehandling.

Har du skadet en tann på grunn av slag eller støt mot munnen, for eksempel du falt, veltet på sykkel, fått noe hardt i ansiktet, slår deg på noe vis osv.

Skaden kan ha skjedd både på arbeid eller på fritiden. Men det er litt forskjell på hva dette betyr for deg økonomisk.

Dette sier HELFO:
«Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med ulykken er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.»

Har skaden skjedd på fritiden?

Dette sier HELFO om tannskader på fritiden:
Stønad ytes til behandling av tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Det gis stønad som en engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted.

Det er altså noen begrensninger på hva som dekkes og hvor lenge man kan vente før behandling starter opp etter ulykken. Oppsøk tannlege så raskt som mulig etter skaden skjedde og få dette vurdert.

Har skaden skjedd på arbeid?

Sørg for at skaden blir dokumentert og oppsøk tannlege. Skaden må dokumenteres og godkjennes av NAV. Når NAV har fattet vedtak får dekket kostander til behandling av skaden uten de begrensninger som gjelder om skaden skjedde på fritiden.

Men husk; selv om HELFO dekker en del, er det uansett en egenandel som du må betale. Har du forsikring, så kan det være at du kan få dekket inn noe her.

Forsikringsselskap

Du må sjekke dine muligheter til å få dekket egenandeler gjennom forsikringen. Dette kan for eksempel være reiseforsikring, som gjelder når du er utenfor hjemmet. Eller andre typer forsikring, som har kommet til nå de senere årene.

Har ulykken eller skaden nettopp skjedd?

Kontakt oss umiddelbart, så setter vi opp time hos en av våre tannleger. Vi kan dokumentere, og lage midlertidig og permanente løsninger.

Våre behandlere er selvsagt registrert hos Helfo for direkteoppgjør med Helfo, som betyr at man betaler bare egenandel på behandling (som dekkes av refusjon).

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.