Refusjonsregel 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

Bruk av medisiner kan gi munntørrhet, som igjen kan gi økt kariesaktivtet. Dette kan utløse trygderefusjon.

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Men det er ikke nok å bruke et legemiddel som kan gi munntørrhet. Situasjonen må dokumenteres og det må bekreftes at det er en sammenheng mellom munntørrhet og økt kariesaktivitet.

Munntørrhet måles av tannlege eller tannpleier. Vanligvis må man ha 1 års observasjonstid. Men om man har veldig lave verdier, kan denne observasjonstiden utlates og trygderefusjon kan gis med en gang.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes.

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.

Ring oss