Refusjonsregel 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Har du en medisinsk tilstand som ligger på Helfos SMT-liste, kan du ha krav på å få dekt nesten all nødvendig tannbehandling.

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt omtrent 500 personer i Norge.

Det er også krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være varig. Listen er videre delt i to, A-listen og B-listen. Hvis en person har en diagnose i A-listen har hun krav på stønad til nødvendig tannbehandling.

På diagnoser som omfattes av B-listen er det en forutsetning at tannlegen i de enkelte tilfeller vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling.

Krav: Tannbehandlingen må være nødvendig, og du må vise frem skriftlig dokumentasjon fra lege/spesialist.

Har du én SMT-diagnose?

Kontakt oss for en konsultasjon slik at vi kan undersøke hvilken behandling du har behov for, og hvor mye av den som dekkes av Helfo.

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.