Frikort på tannbehandling - hvem får og hvor mye?

Noen grupper får dekket egenandel på tannbehandling og her får du oversikt over hvem og hva de får. Du får nemlig ikke dekket hele egenandelen nødvendigvis.

Før var det to frikort:

Men fra 1. januar 2022 ble dette slått sammen til et frikort. Det er en fordel for pasientene siden de da vil nå opp i summen raskere hvor frikortet blir utstedt.

I beregningsgrunnlag til frikort telles behandling utført hos mange ulike aktører

Blant annet:

Siden OralCare er tannklinikk, fokuserer vi her på tannsykdommer som kommer inn under frikort og det er da to punkter som kommer inn under frikortet:

Frikort dekker egenandel på følgende tannbehandling

Og det er bare de to punktene for tannbehandling som teller med i frikortet. Ingen andre behandlinger er dekket egenandel for.

Opptjeningsperiode

Opptjeningen går fra 1 januar til 31. desember. Det betyr at det er kalenderåret som ligger til grunn for egenandelstaket. Når du har betalt egenandel opp til taket, slipper du å betale godkjente egenandeler resten av året. Den 1. januar starter du på nytt – hvert år.

Egenandelstak

Egenandelstaket er 2921 kroner for 2022.​​​​​

Men hva er egenandelen – egentlig?

Dekker frikortet hele «egenandelen». Nei, fullt så enkelt er det dessverre ikke. For å forstå dette må vi dele opp tannlegeprisen i 3 deler

  • Refusjon: Statlig takst – gis fra første kroner
  • Godkjent egenandel: Statlig takst – dekkes bare når over 2921 kr pr år
  • Egenbetaling: Det behandlingen koster utover refusjon og godkjent egenandel

Egenandel er ikke egenandel

Alle får altså refusjon uansett så lenge du har rett på den i henhold til regelverket.
Men for å få dekning av godkjent egenandel må du komme opp i en sum på minimum 2921 kr i et kalenderår. Da får du utstedt frikort, som dekker disse egenandelene over 2921 kr.
Men egenbetalingen – kostnad over refusjon og egenandel – må du fortsatt dekke selv uansett.

Eksempel før dekning av egenandel

Et eksempel på en 30-minutters systematisk behandling av periodontitt:

Pris for dette hos OralCare: 1300 kr
– refusjon: 505 kr
Godkjent egenandel: 430 kr (trekkes ikke fra)
Du betaler: 795 kr (egenbetaling)

Eksempel etter oppnådd frikort

La oss anta at du gjør denne behandlingen 7 ganger, som ikke er uvanlig for personer med periodontitt. Etter disse 7 gangene har du betalt 3010 kroner i godkjente egenandeler (7 timer x 430 kr). Hvis du også har gått til lege eller fysioterapeut så vil du nådd taket raskere siden disse nå teller med i samme dekningsgrunnlag.

La oss fortsette på med samme eksempel. Siden du kom over 2921 kr fikk du automatisk utstedt frikort og samme regnestykke litt annerledes ved neste time:

Pris hos OralCare: 1300 kr
– refusjon: 505 kr
– egenandel: 430 kr (trekkes nå også fra)
Du betaler: 365 kr (egenbetaling)

Husk at dette er eksempel basert på 2022-priser og takster.

Må du søke frikort?

Nei, frikortet kommer automatisk (elektronisk) inne på helsenorge.no etter grensen på 2921 kroner pr kalenderår er nådd. Du kan da logge inn på helsenorge.no og se/skrive ut frikortet. Det kan være noe etterslep siden tannlegene oppdaterer journalene hver 14. dag opp imot HELFO.

Disse skal ikke betale egenandeler i det hele tatt

Noen personer får frikort automatisk, og slipper derfor å betale egenandel. Dette gjelder blant annet:

  • barn under 16 år.
  • minstepensjonister
  • personer med supplerende stønad.
  • personer med yrkesskade (etter vedtak fra Helfo).

PS! Pris på tannbehandling og Helfo-takster justeres hvert år. Alle priser og takster oppgitt på denne siden er fra september 2022. 

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.