Perio / periodontitt / pyrea - tannkjøttsykdom

Periodontitt er en betennelse i tannfestet rundt tennene under tannkjøttet. Det er bakterier som befinner seg mellom tannen og kjevebeinet. Dette gjør at det danner seg lommer rundt tennene og tennene løsner, derav også navnet tannløsningssykdom.

Pasienter har følgende kallenavn på periodontitt: Pyrea, perio, periodontitt, kronisk marginal periodontitt, pedodontitt, tannløsning, tannløsningssykdom, tannsykdom, tannkjøttsykdom.

Periodontitt er en lidelse som rammer i varierende grad mange mennesker. Det er også en av de oftest grunnene til tap av tenner når man kommer litt opp i årene. Er man i tillegg røyker har man høyere risiko for å utvikle tannkjøttsykdommen, sammenlignet med de som ikke røyker.

Hvordan ser man om man har periodontitt?

Periodontitt vises først som oftest med rødt og litt hovent tannkjøtt som blør lett ved tannpuss og bruk av tanntråd. Tilbaketrukket ben og tannkjøtt, som fører til lengre og løse tenner, er de neste symptomene pasienten kan merke selv. Diagnosen stilles ved at tannlegen undersøker munnhulen og vurderer røntgenbilder.

Kronisk marginal periodontitt

Det er denne formen som vanligvis knyttes til uttrykket periodontitt. At en sykdom er kronisk betyr at den utvikles langsomt, er langvarig eller tilbakevendende. Det betyr at man blir aldri helt kvitt periodontitt, men må ha det under kontroll resten av levetiden til tennene.

Apikal periodontitt

Dette er betennelsestilstand i rotspissen på en tann og behandles ofte med rotbehandling. Dette er ikke det samme som kronisk marginal periodontitt.

Foto av tenner der tannkjøtt har trukket seg tilbake grunnet bentap.
Foto av tenner der tannkjøtt har trukket seg tilbake grunnet bentap.

Behandling av periodontitt

Periodontitt kan forebygges eller stanses, men man blir aldri kvitt sykdommen. Siden sykdommen skyldes bakterier rundt tennene foregår perio-behandling ved å fjerne belegg og bakterier som finnes i lommen mellom tannkjøtt og tann, hvor pasienten ikke kommer til selv.

Pasientens oppgave er å rengjøre så godt som mulig ved hjelp av tannbørster, tanntråd, eventuelt tannstikker og interdentalbørster. Da er målet å fjerne belegg som er tilgjengelig for pasienten, det vil si belegg over tannkjøttskanten.

Behandling av periodontitt er som regel livslang. Det er viktig at denne behandlingen blir fulgt opp med regelmessige kontroller hos tannlege eller tannpleier.

Erstatte manglende eller løse tenner

Om man ikke blir behandlet for periodontitt vil sykdommen til slutt gjøre tennene helt løse. Tennene vil kunne falle ut av seg selv eller må anses som tapt og besluttes trukket av en tannlege og erstattet med enten løs protese eller fast løsning med implantat.

Periodontitt og HELFO-refusjon

Personer med periodontitt får trygderefusjon for systematisk behandling.
Hvis man må erstatte tapte tenner med implantat eller bro, kan man få mye trygderefusjon. Men det er ikke alle tenner som gir rett til refusjon. Vi kan reglene. Bestill time for å sjekke om du har krav på refusjon.

Erstatt én eller flere manglende tenner med faste tenner

Tannbro kan brukes når du har tenner på begge sider av der du mangler tann/tenner. Det kan også lages med et hengeledd på én side. Klikke her for mer informasjon.

Implantat er kan erstatte én eller flere manglende tenner. Klikke her for mer informasjon.

Hvis man mangler eller må trekke alle tenner i én eller begge kjever, kan man nå få nye faste tenner på bare 4 dager. Se løsningen her.

Kontakt oss for å få hjelp hvis du har perio eller om du vil sjekke om du har tannkjøttsykdom.