Trygderefusjon på tannbehandling

Trygderefusjon for tannbehandling gis noen få kategorier tannlegepasienter.

Trygderefusjon for tannbehandling er en ren økonomisk støtteordning for visse pasientgrupper.

Definisjon og hensikt med trygderefusjon: Hensikten med bestemmelsene i folketrygdloven § 5-6 er å gi bestemte grupper hel eller delvis refusjon for tannhelsetjenester. All tannbehandling som det gis stønad til er unntaksbestemmelser. Hovedregelen er at pasienter over 20 år selv betaler for den behandlingen de trenger.

I klartekst betyr dette at noen får trygderefusjon. Og at det er i all hovedsak unntak at man får refusjon. Det betyr dessverre at folk flest ikke har noe å hente hos staten.

Det er ikke NAV som yter trygerefusjon, slik mange tror. Det er HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, som forvalter regelverket.

For å fastslå om man tilhører gruppen som får trygderefusjon må man ha en undersøkelse hos tannlege.

Innslagspunkt for trygderefusjon fra Helfo ved tannbehandling:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Viktig: Det er ikke nok at man selv antar å komme inn i disse gruppene. Dette må diagnostiseres og attesteres av tannlegen

HELFO opperer med følgende tre begreper:

 • Honorar
 • Refusjon
 • Egenandel

Honorar er pris som den offentlige tannhelsetjenesten tar. Det er dette HELFO bruker som sin prisstandard.
Refusjon er en takst satt av regjeringen
Egenandel = Honorar - refusjon

De fleste privatpraktiserende tannleger har høyere takster enn det offentlige. Dette gjør at man får noe som kalles egenandel. Dette er mellomværende mellom offentlig honorar og privat honorartakst. Komplisert? Kanskje det. Men dette er ikke noe pasienter trenger å tenke så veldig mye på.

Tannlegen ordner automatisk refusjon på behandlingen, du betaler bare eventuell egenandel.

Krav til behandlere ved tannbehandling med refusjon:

 • Protetikk på implantat må utføres av tannlege med ekstra kompetanse som er anerkjent av HELFO som ekstra kompetanse.
 • Implantat må settes inn av kjevekirurg, oralkirurg eller periodontittspesialist
 • Annen tannbehandling kan utføres av allmenntannleger.

OralCare har spesialister for tannbehandling med refusjon.

Attester/journal for utført behandling hos annen tannlege

For noen punkter er årsaken til at en tann ble trukket, som avgjør om man kan få refusjon. Er det en annen tannlege som har trukket tannen, før pasienten kom til OralCare, må pasienten selv sørge for å dokumentere årsaken ved å medbringe journaler og røntgenbilder.

Rehabilitering av tenner ved marginal periodontitt, kreves det at tannlege som trakk tannen/tennene dokumenterer at dette var grunnet periodontitt. Uten attest/journal kan ikke behandlende tannlege gi deg refusjon, siden man da ikke vet årsaken til tanntapet.

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.

  Jeg bekrefter at jeg ønsker å bli kontaktet på TLF, SMS eller e-post.

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen din. Ved å fortsette, aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler.