Trygderefusjon på tannbehandling

Trygderefusjon for tannbehandling er en ren økonomisk støtteordning for visse pasientgrupper.

Det er ikke NAV som yter trygderefusjon, slik mange tror.

Det er HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, som forvalter regelverket.

For å fastslå om man tilhører gruppen som får trygderefusjon må man ha en undersøkelse hos tannlege.

Innslagspunkt for trygderefusjon fra Helfo ved tannbehandling:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Viktig: Det er ikke nok at man selv antar å komme inn i disse gruppene. Dette må diagnostiseres og attesteres av tannlegen

HELFO opperer med følgende tre begreper:

 • Honorar
 • Refusjon
 • Egenandel

Honorar er pris som den offentlige tannhelsetjenesten tar. Det er dette HELFO bruker som sin prisstandard.
Refusjon er en takst satt av regjeringen
Egenandel = Honorar – refusjon

De fleste privatpraktiserende tannleger har høyere takster enn det offentlige. Dette gjør at man får noe som kalles egenandel. Dette er mellomværende mellom offentlig honorar og privat honorartakst. Komplisert? Kanskje det. Men dette er ikke noe pasienter trenger å tenke så veldig mye på.

Tannlegen ordner automatisk refusjon på behandlingen, du betaler bare eventuell egenandel.

Noen få av behandlingene kan også gi deg frikort. Les mer om frikort her.

Krav til behandlere ved tannbehandling med refusjon:

 • Protetikk på implantat må utføres av tannlege med ekstra kompetanse som er anerkjent av HELFO som ekstra kompetanse.
 • Implantat må settes inn av kjevekirurg, oralkirurg eller periodontittspesialist
 • Annen tannbehandling kan utføres av allmenntannleger.
OralCare har behandlere som kan utføre alle disse behandlingene med refusjon.

Attester/journal for utført behandling hos annen tannlege

For noen punkter er årsaken til at en tann ble trukket, som avgjør om man kan få refusjon. Er det en annen tannlege som har trukket tannen, før pasienten kom til OralCare, må pasienten selv sørge for å dokumentere årsaken ved å medbringe journaler og røntgenbilder.

Å erstatte en tann som ble trekt pga. tannkjøttsykdom (periodonditt / pyrea), krever at tannlege som trakk tannen/tennene dokumenterte at dette var grunnet periodontitt. Uten attest/journal kan ikke behandlende tannlege gi deg refusjon, siden man da ikke vet årsaken til tanntapet.

VIl du vite om du har krav på refusjon?

Bestill time for en undersøkelse nå, så sjekker våre tannleger om du har krav på refusjon fra Helfo. Hvis du har journaler og annen medisinsk info som du tror kan ha innvirkning på refusjonsvurderingen, kan du gjerne ta med dette til tannlegetimen.

Dokumentasjon kan være:

 • Journaler fra tidligere tannleger/behandling, sykehus osv.
 • Røntgenbilder (helst lagret digital).
 • Brev/erklæring fra lege, spesialist, sykehus osv.
 • Annet du mener kan ha innvirkning på refusjonsmulighet.

Skriv til oss ved å fylle ut skjema litt lenger ned, så tar vi kontakt med deg.

Eller ring oss på 22 10 44 89.

OralCare har tannklinikk i Oslo og i Budapest (Ungarn).

Bor du nærmere Trondheim ellert Tromsø, kan vi tilby time hos våre samarbeidspartnere.

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.