Kan eldre & seniorer få tannimplantat?

Ja. Alder i seg selv er ikke noe som hindrer implantatinnsetting. Tvert imot kan det føre til økt livskvalitet å få faste tenner. Men alder kan føre med seg noen utfordringer som hindrer implantatinnsetting.

Når er man for gammel for tannimplantat?

Alder er bare et tall. Det er stor forskjell på hvor sprek og oppegående den enkelte er og hvor gammel man føler seg. Derfor kan man ikke sette en aldersgrense.

Den eldste personen vi i OralCare har utført implantatbehandling på, var en dame som var 84 år gammel på behandlingstidspunktet.

Hun var sprek og sosial aktiv, hadde økonomien i til å gjøre behandlingen og ville unne seg dette på sine eldre dager.

Hva kan hindre implantatinnsetting?

Dette kan vanskeliggjøre implantatinnsetting eller føre til vurdering for hvilken tannerstatning man skal velge:

  • utvalgte sykdommer
  • noen spesielle medisiner
  • psykiske utfordringer
  • vansker motorisk/fingerferdighet

Konklusjon: Man altså være noenlunde frisk, medisinbruk må vurderes av tannlege, pasient må kunne samarbeide og følge instrukser fra tannlegen og ha normal fingerferdighet til å kunne rense og ta vare på tenner og implantat.

NB! Husk: Alle må gjennom en undersøkelse og vurdering før implantatkirurgi.

Eldre mann som smiler

Hvilke løsninger har OralCare for eldre som søker tannimplantat?

Singelimplantat erstatter enkelttenner innimellom sine egne. Da settes det inn enkeltimplantat med krone. Dette kan gjøres enkeltvis og på ulike steder i munnen for å fylle ut rekken.

Implantat med bro kan erstatte flere tenner ved siden av hverandre, som for eksempel to implantat med bro mellom. Det er ikke nødvendig med ett implantat per manglende tann.

Fast protese i underkjeven kan gjøres fast med å sette inn to implantat i underkjeven. Er du helt tannløs fra før og sliter med å bruke protesen, kan du være en god kandidat til å få mesteparten dekket av HELFO. Les mer om det her.

Mangler alle tenner og ønsker fast løsning som du ikke kan ta ut løses med det vi kaller All on 4/6. Denne løsningen gir faste tenner raskt og du kan du lese mer om her.

Eldre dame som smiler
Hvordan finne ut om eldre kan få tannimplantat?

Det er noen ting som må vurderes.

  • Egenerklæring om helse fylles ut og medisiner klarlegges.
  • Innledende undersøkelse i munnen av tannlege
  • Konsultasjon om pasientens ønsker og muligheter
  • Nødvendig røntgenbilde tas
  • Hvis du er kandidat til implantat, tar vi CBCT (3D-røntgenbilde) for å vurdere bredde og høyde på kjevebenet hvor implantatet er tenkt satt inn.
  • Det lages plan med pris etter alle vurderinger.
Ønsker du tannimplantat / faste tenner?

Er du interessert i implantatbehandling/faste tenner? Har du spørsmål? Ønsker du å bestille time for undersøkelse / konsultasjon?

OralCare tilbyr implantatbehandling i Oslo og i utlandet (Budapest, Ungarn).

OralCare har også samarbeidspartner i Trondheim og Tromsø.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg.  Eller ring oss på 22 10 44 89 så hjelper vi deg.