Hvorfor må jeg ta CBCT-skann før tannimplantat?

3D-røntgen har blitt et uvurderlig verktøy i planlegging og gjennomføring av implantatkirurgi. Se eksempel på hvorfor her.

Bilde 1: OPG-røntgen. Alt ser tilsynelatende bra ut med begge implantatene.

Bilde 2: Snittbilde fra CT-scan. Her kan man tolke bildet annerledes enn på bildet over. Benet svinger og implantatet er utenfor benet.

Fordelen med 3D-røntgen er at legene kan vurdere snittbilder. Snittbilde kan sammenlignes med å kappe over et tre og se på årringene. På snittbildet ser vi i dette eksemplet at implantatet nesten ikke er i benet. Mens det på OPG-røntgen over ser ut som at implantatet står i solid kjeveben.

Dette eksemplet er fra en pasient som kom til oss og ønsket flere tannimplantater og vi henviste derfor til CT-scan. Implantatene på bildene over er satt inn for 15 år siden. På den tiden var det ikke vanlig med 3D-røntgen til bruk på tannklinikker. I eksemplet ser vi tydelig at på et vanlig OPG bilde kan man ikke bedømme benets utforming kun ved å se det forfra.

Dette er kun et eksempel hvorfor det er viktig med CT og det finnes naturligvis mange andre årsaker. Derfor er det nødvendig, slik vi ser det, å ta CT for alle som skal vurderes for implantat, sånn at man skal ha all mulig tilgjengelig informasjon når implantat planlegges og sørge for trygg innsetting med minimal risiko.

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.