fbpx

Snakk med oss

Telefon 22 10 44 89

Besøk oss

Oslo og Budapest

Skriv til oss

Kontaktskjema

Sentralbordet er åpent

Man-tor 09 til 16 (fredager 09 - 15)

Refusjonsregel 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

Bruk av medisiner kan gi munntørrhet, som igjen kan gi økt kariesaktivtet. Dette kan utløse trygderefusjon.

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Men det er ikke nok å bruke et legemiddel som kan gi munntørrhet. Situasjonen må dokumenteres og det må bekreftes at det er en sammenheng mellom munntørrhet og økt kariesaktivitet.

Munntørrhet måles av tannlege eller tannpleier. Vanligvis må man ha 1 års observasjonstid. Men om man har veldig lave verdier, kan denne observasjonstiden utlates og trygderefusjon kan gis med en gang.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes.

Copyright © OralCare AS