Slik kan narkose hos tannlege løse utfordring med tannlegeskrekk

Holder tannlegeskrekk deg unna tannlegestolen? Nå er det mulig å få gjennomført behandling i narkose hos tannlegen. Men det er ikke alle som automatisk kan få det. Her får du høre fra anestesilege hvordan de gjør narkose hos OralCare.

Når benytter man narkose ved tannbehandling?

– De pasienter som vi møter hos tannlegen klarer vanligvis ikke tann-behandling i våken tilstand. Ofte så har dem også prøvd beroligende tabletter og kanskje til og med lystgass og de har rett og slett ikke muligheten til å gjennomføre tannbehandlingen, sier Stefan Hauptig, anestesilege hos Anestesispesialisten.no.

Årsaker til bruk av narkose kan være:

 • Tannlegeskrekk
 • Angst
 • Posttraumatisk stress
 • Brekningstendenser; klarer ikke å ha ting i munn når de er våkne
 • Enkeltstående isolert tannlegeskrekk (se under)

– Det finnes pasienter som har helt enkeltstående isolert tannlegeskrekk, som rett og slett har vært med på for eksempel veldig ubehagelige opplevelser hos tannlegen med mye smerter eller lignende og dette har medført at de ikke fikser tannbehandling i våken tilstand, poengterer Hauptig.

Slik blir du lagt i narkose

Narkosen foregår slik:

 1. Du legger deg godt til rette i en tannlegestol
 2. Der får en kanyle på hånda
  (eventuelt så får du nasal pre-medisinering før, altså nesespray som er beroligende eller smertelindrende, og kanskje et plaster mot stikksmerter)
 3. Det blir koblet opp en masse overvåkningsutstyr med EKG og blodtrykk og den type ting
 4. Så gir vi deg sovemedisin i den kanylen vi har satt på hånda, og da sovner du.

Når du våkner, er behandlingen ferdig og du husker ingenting.

Hvor kan man få narkose?

– Man kan få narkosebehandling både på private kliniker og de offentlige klinikkene. Hvis man skal ha det i offentlig regi så må man oftest ligge under en av de gruppene som tilhører kommunens ansvar sånn at det er kommunen som har ansvar for å se til at du får det. Det er gjerne folk som bor på institusjon, gruppeboende, lignende, eller har hjemmesykepleier. Som voksen person uten den type situasjon så er man henvist til det private.

Den siste muligheten til å få hjelp i offentlig regi er å søke om TOO-prosjektene, som det heter. TOO: består av pasienter som en diagnose av odontofobi, og de må da jobb med psykolog for å få eksponeringsterapi for å lære seg å gå til tannlegen uten narkose. Men, dersom det er nødvendig med narkose, da kan man få det godkjent i offentlig regi.

Hvem bestemmer om narkose skal gjøres?

– Normalt sett så er det ikke den behandlingen som tannlegen skal gjøre som definerer om det er behov for narkose eller ikke det er oftest pasientens, på en måte forhold til tannlegen eller av og til andre spesielle sykdommer som gjør at pasienten trenger narkose.

– Enkelte pasienter, for eksempel de med Ehler Danlos-syndrom har dårlig effekt av lokal-anestesimidler. Noen pasienter har jo faktisk allergi mot lokal-anestesimidler. Det er ekstremt sjeldent. Og hvis man mistenker det bør man utredes for å enten bekrefte eller avkrefte det.

Hvem kan få narkose?

– Hvem som kan få narkose eller ikke det er veldig avhengig av hva som skal gjøres og hvor det foregår. Narkose er jo ikke en behandling i seg selv. Vi gir jo alltid narkose fordi en eller annen behandler skal få til noe som de skal gjøre. Om det er hjertekirurgi eller om det er tannbehandling. Så er narkosen en forutsetning for å få gjennomført en annen behandling. Og da er det jo sånn at den risikoen som man er villig å ta i forhold til narkosen, det er avhengig av hvilken gevinst man har tenkt til å få.

– Hvis du har kreft og du må bli behandlet, operert for å overleve. Da kan vi akseptere å gi narkose til en mye sykere pasient for motivet vet vi er dårlig.

– Når det gjelder narkose hos tannbehandlings-pasienter så er det jo sånn at tannbehandling ikke er umiddelbart livstruende normalt sett. Og derfor så kan vi ikke heller akseptere og ta veldig, veldig syke pasienter i narkose, særlig når vi er på privatklinikker der du ikke har heller det systemet rundt deg som du har på sykehus med en intensivavdeling for eksempel røntgen-lab, hjertelege, lungelege, og masse spesialister rundt omkring.

– Barn har jo rettigheter i den kommunale tannhelsetjenesten og får derfor hjelp gjennom kommunen og alle systemer da.

Stefan Hauptig, anestesilege
Stefan Hauptig, anestesilege hos Anestesispesialisten.no
Er det noe risiko ved narkose?

– Når det gjelder narkose og risiko så er det jo sånn at det fins ingen medisinsk behandling som ikke har en risiko på lik linje som at det ikke finnes legemiddel som har en effekt som ikke har en bieffekt. Så det fins alltid en viss risiko.

– Før du blir godkjent til å få narkose så må du derfor bli vurdert av en anestesi-lege ut ifra et helseskjema, som du må fylle ut. Og ut ifra det gjør anestesi-legen en vurdering om risikoen er forsvarlig i relasjon til det man har tenkt å oppnå.

Hva koster narkose?

Prisen på tannbehandling i narkose er egentlig styrt av tannbehandlingen. Fordi tannlegen setter opp et kostnadsoverslag over det hen faktisk skal gjøre. Og der beregner enn også behandlingstid. Narkose-teamet tar betalt per time, så jo lengre tannlegen jobber jo flere timer fakturer vi i tillegg til en oppmøtepris.

Men hva den enkelte tannlege tar betalt for narkosen det er egentlig tannlegen sin beslutning, og hvor lang tid tannlegen trenger for behandlingen er jo helt åpenbart avhengig av hva som skal gjøres og tilstanden til tennene, til pasienten.

Har du spørsmål tannbehandling i narkose, eller ønsker å bestille time for pris/behandlingsplane?

Spørsmål eller ønsker pris/behandlingsplan?

Har du spørsmål om tannbehandling i narkose, eller ønsker å bestille time for pris/behandlingsplan?

Trykk her og skriv til oss.

Eller ring oss på 22 10 44 89.

Kontakt OralCare

Har du spørsmål om tannbehandling hos OralCare? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg. Eller ring oss på 22 10 44 89.