Smittevern på tannklinikk

Både i Norge og i utlandet finnes det tannklinkker og legekontorer som ikke har godt nok smittevern. Se her hvordan OralCare sikrer god hygiene og smittevern for pasientene våre.

I en verden med mye reising og eksponering av bakteriefloeraer er god hygiene på medisinske fasiliteter ekstra viktig. Resistente bakterier, dårlig renhold av utstyr og ikke-eksisterende rutiner er faktorer man kan riskere å utsette seg for.

“Smittebomber på legekontorene - håndvasker medisinsk utstyr”

Spørreundersøkelse avdekket dårlige rutiner for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr som brukes om igjen på norske pasienter. Kilde: VG (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050577)

“En av ti pasienter hos tyrkiske tannleger ble smittet av hepatitt C.”

Karolinska Institutet i Sverige, ledet av Mikael Zimmermann, undersøkte 300 pasienter fra Tyrkia for Hepatitt C. Konklusjonen var dramatisk: Over 10% av pasientene hos tyrkiske tannleger fikk hepatitt C. Årsaken: Skittent utstyr. Kilder: AN.no og Webtannlegen.

Slik sikrer OralCare smittevern

Utstyr som brukes i munnen er enten

  • engangsutsyr, eller
  • gjenbruksutstyr

Engangsutstyr blir kastet med en gang. Gjenbruksutstyr blir håndtert med adekvate rengjøringsprosedyrer etter bruk. Det er ulike prosedyrer for det forskjellige utstyret.

Ved rengjøringsprosedyrer, skiller man på tre ting:

  • Rengjøring - For utstyr som bare kommer i kontakt med hel hud og ikke slimhinner.
  • Desinfisering - For utstyr som er i kontakt med slimhinner, men uten å penetrere hinnene.
  • Sterilisering - For utstyr som er i kontakt med vev, som normalt er sterilt (bindevev, ben, pulpa)

Slik steriliseres utstyr

Krav: På sterilt utstyr skal det ikke være levende bakterier eller mikroorganismer. For å oppnå dette kan man bruke en autoklave.

AutoclavUtstyret som skal steriliseres blir pakket inn i spesielt papir. Dette bevarer steriliseringen over tid. Deretter plasseres utstyret i autoklaven. Denne fjerner all luft fra kammeret hvor utstyret blir lagt. Så fylles det på med 134 grader varm damp, som dreper alle mikroorganismer.

Autoklaven blir jevnlig testet med sporeprøver som sendes til Rikshospitalet for å kvalitetssikre at temperaturen og trykket er slik det skal være.

Kurs og oppdatering

Helsepersonellet gjennomgår jevnlig kurs og oppdateringer innen smittevern. Kursene holdes hos leverandørerer av utstyr, feks Miele, Rikshospitalets avdeling for smittevern og dentale leverandører, som Norsk Dental Depot.

Rutiner hos OralCare er basert på deltakelse på kurs, men i størst grad basert på anbefalinger fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst om smittevern på tannklinikk.